Các học viên thực hành sản xuất Podcast tại phòng thu

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được Nhà báo, Tiến sĩ Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, giảng viên kiêm chức của Trung tâm phân tích thế mạnh của Podcast, các thể loại Podcast, cấu trúc và kịch bản chi tiết; quy trình, kỹ năng sản xuất Podcast; sự khác biệt giữa chương trình Podcast với chương trình phát thanh thông thường; các phần mềm, ứng dụng, công cụ cần thiết để triển khai, thực hiện…

Các học viên được chia nhóm, làm các chương trình Podcast dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cùng thảo luận, phân tích, rút kinh nghiệm.

PV