Lớp bồi dưỡng do nhà báo Káp Thành Long, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tri thức trực tuyến Zing News, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam truyền đạt. Các học viên được nghiên cứu các vấn đề: Báo chí địa phương với thời đại số; cách tìm kiếm thông tin (tiếp nhận ý‎ kiến của bạn đọc, phát hiện thông tin từ mạng lưới cộng tác viên, mạng Internet); tổ chức quy trình nội dung bài viết; thẩm định thông tin phục vụ công tác biên tập; tìm đề tài, xử l‎ý thông tin; cách tác nghiệp về thể loại bài điều tra; khai thác thông tin cũng như đưa tin hội nghị...

Các học viên tham gia bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên thảo luận, chia sẻ thông tin về tình hình tác nghiệp và cách khai thác thông tin tại địa phương; phân tích những bài viết đã đăng tải trên các phương tiện thông tin báo chí; những hạn chế thường gặp trong xử l‎ý thông tin...

Lớp bồi dưỡng giúp các nhà báo nắm vững kiến thức khi thực hiện tác phẩm báo chí hiện đại, đáp ứng xu hướng làm báo trong thời kỳ hiện nay. Đồng thời, nâng cao trình độ l‎ý luận, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, những kinh nghiệm để đội ngũ làm báo vận dụng vào thực tiễn, sáng tạo những tác phẩm chất lượng; tìm ra cách khai thác, tiếp cận, chuyển tải thông tin nhanh, chính xác cho tác phẩm báo chí, góp phần phục vụ tốt công tác tuyên truyền sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Huệ (Theo báo Cao Bằng)