Giảng viên của khóa bồi dưỡng là nhà báo Bắc Văn – Vụ Trưởng, Phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Hơn 30 học viên tham dự khóa học đến từ các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và hơn 10 học viên dự thính đến từ các Trung tâm Văn Hóa – Thể thao và Truyền thông của các huyện thị tại Bắc Giang.

Trong hai ngày, giảng viên đã trao đổi với học viên về các phương pháp và kinh nghiệm viết về xây dựng Đảng; trao đổi về Chỉ thị 35 của bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiên tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các phương pháp và cách tuyên truyền trước – trong và sau Đại hội; các phương pháp, cách viết và chọn đề tài cho các bài báo viết về Xây dựng Đảng sao cho hấp dẫn, không khô khan; cách lựa chọn các bài báo gửi dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”.

Trần Hùng