Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên, Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam giảng viên của khóa tập huấn

Giảng viên của khóa đào tạo là nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên, Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam chia sẻ kỹ năng sản xuất phóng sự truyền hình hấp dẫn bằng cách hoàn thiện kỹ năng về xây dựng kịch bản, tư duy hình ảnh, phương pháp tìm góc tiếp cận, kinh nghiệm viết lời bình và phỏng vấn nhân vật.

Nội dung chương trình cũng tập trung vào kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh một cách linh hoạt, giúp học viên trang bị những kỹ năng cần thiết để gỡ rối trong việc làm thế nào để có tác phẩm hay, hấp dẫn. Khóa học hứa hẹn mang lại những kiến thức sâu sắc và áp dụng thực tế cho các người làm báo.

H.M