Phát biểu tại lễ khai giảng PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm BDNVBC nhấn mạnh: “Đặt tít và viết sa pô rất quan trọng, nhất là trong môi trường làm báo nhiều cạnh tranh như hiện nay thì mỗi bài viết cần phải có tít và sa pô ngoài thu hút, dễ hiểu thì cũng cần phải chính xác, có liên quan đến nội dung của bài viết”.

Quang cảnh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ "Kỹ năng đặt tít và viết sapo cho báo điện tử"

Khóa học thu hút gần 30 học viên là các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương.

Trong 2 ngày diễn ra khóa học (26-27/8), PGS.TS Hà Huy Phượng – Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng viên của khóa học sẽ trao đổi với các học viên các nội dung chính như: Vai trò, đặc điểm của tít, sa pô báo điện tử; các yếu tố nội dung, hình thức của tít, sa  pô điện tử; nguyên tắc, phương pháp đặt tít, sa pô báo điện tử; Đạo đức nghề nghiệp trong đặt tít, sa pô báo điện tử.

Với phương pháp giảng dạy tích cực “lấy học viên làm trung tâm” học viên được trải nghiệm và rút ra bài học thực tế từ các hoạt động như: làm việc nhóm, thảo luận, làm bài tập thực hành để học viên hiểu và đạt được kết quả tốt nhất sau khi kết thúc khóa học.

PT