Giảng viên của khóa học là họa sĩ thiết kế và trình bày Phạm Hoài Thanh, Giám đốc Công ty Ngày mới, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Tại khóa học, giảng viên đã trao đổi với học viên các nội dung chính như: kỹ năng sử dụng phần mềm cho thiết kế báo, tạp chí; kỹ năng phân tích dữ liệu thông tin để đưa vào infographic; cách phối màu và sắp xếp thông tin trong infographic…

Lồng ghép với các nội dung thảo luận, các học viên cũng được giảng viên hướng dẫn thực hành các bài tập áp dụng các kiến thức đã được chia sẻ.

PT