Các chuyên gia tại khóa học. Ảnh: TQ

Các học viên đã được chuyên gia ActionAid Việt Nam đến từ Vương quốc Anh truyền đạt, trao đổi các khái niệm về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp, công bằng thuế, trách nhiệm và thái độ thuế của doanh nghiệp; tác động của thuế đối với cuộc sống của người dân.

Khóa học cũng đưa ra các giải thích cụ thể về trốn thuế, tránh thuế của doanh nghiệp và giới thiệu các kỹ năng, phương pháp, nguồn số liệu có thể truy cập và sử dụng cho các bài viết, bài điều tra chuyên sâu liên quan đến thuế cho các học viên.

Công bằng thuế luôn là trọng tâm trong chương trình của ActionAid vì đó là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng của dịch vụ công, qua đó góp phần nâng cao cuộc sống của người nghèo, hướng tới xã hội bình đẳng. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là rất nhiều doanh nghiệp, đối tượng có thể đóng góp thuế nhiều nhất lại thường tìm mọi cách để lẫn tránh nghĩa vụ thuế của mình thông qua việc trốn, tránh thuế, gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia.

Qua khóa học này, Ban tổ chức mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các bài viết chuyên sâu về thuế, dựa trên những nghiên cứu, số liệu, bằng chứng cụ thể, mạnh mẽ, để báo chí góp phần vào việc xây dựng và thực thi công bằng thuế.

Hầu hết các học viên tham gia đều có chung nhận định, khóa học đã trang bị khá nhiều kiến thức mới trong việc nhận biết các dấu hiện vi phạm Luật Thuế, quy trình tác nghiệp, thu thập thông tin, xử lý thông tin cho bài viết điều tra về lĩnh vực thuế.

Trần Quý (Theo báo Thanh tra)