Giảng viên trong 03 ngày giảng dạy là các chuyên gia trong nước và quốc tế gợi mở nhiều kỹ năng đưa tin về nông nghiệp sinh thái như: cách diễn giải các thuật ngữ về nông nghiệp dễ hiểu với công chúng; cách xây dựng một câu chuyện về nông nghiệp gắn liền lợi ích người dân; kinh nghiệm phát triển câu chuyện hay, hấp dẫn: tạo nút thắt, điểm nhấn, đặt câu hỏi tư duy…

Đây là khóa đào tạo thứ 03, nằm trong nhóm các chủ đề về môi trường trong khuôn khổ hợp tác giữa VJTC và CFI. Khóa đào tạo tiếp theo sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Hạt vi nhựa: Ô nhiễm môi trường và những tác động tiềm ẩn trên sức khỏe con người”.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Long Nguyễn