32 học viên là Phó Tổng Biên tập, Trưởng, phó các phòng ban, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quuan báo chí tại 10 tỉnh trên cả nước.

Giảng viên của khóa học là chuyên gia quốc tế Laura Notess, Tiến sĩ Luật, Đại học Georgetown Washington D.C, chuyên gia pháp lý Trung tâm Pháp luật và Dân chủ Canada và các chuyên gia Việt Nam: nhà báo Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục Trưởng Cục Thông tin Đối ngoại; chuyên gia Nguyễn Quang Đông, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông; nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Ban Thời sự Báo Quân đội Nhân dân.

Quang cảnh khóa học

Mục tiêu khóa tập huấn là cung cấp thông tin cập nhật cho các nhà báo về bối cảnh phát triển kỹ thuật số ở Việt Nam, những tác động của sự phát triển đó tới báo chí cũng như cơ hội và thách thức đối với nhà báo; trang bị cho các nhà báo những kiến thức về các chuẩn mực và xu hướng quốc tế liên quan đến tiếp cận thông tin, tự do internet và an ninh mạng; trang bị cho các nhà báo kiến thức về pháp luật Việt Nam liên quan đến tiếp cận thông tin và an ninh mạng; trang bị cho các nhà báo một số kỹ năng để họ có thể tiếp cận, khai thác và đưa tin hiệu quả, nhất là môi trường internet.

NL