Giảng viên của khóa học là nhà báo Đỗ Bạch Dương, nhà sản xuất các chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại khóa học, giảng viên đã cùng trao đổi, chia sẻ với các học viên về các kỹ năng cơ bản khi viết kịch bản và format chương trình truyền hình; giải đáp những thắc mắc thường gặp trong quá trình tác nghiệp; đồng thời các học viên chia nhóm làm bài tập và thực hành tại trường quay của Trung tâm Bồi dưỡng vụ báo chí.

Trần Hùng