TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 11/2019

05/11/2019     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí dự giải 06 - 07/11 2 Đà Nẵng Bá Dung Hùng HNB Đà Nẵng
2 Giải pháp giảm thiểu căng thẳng và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh 13/11 1 Hà Nội Wali Mutazamil Long Nguyễn Dành cho cán bộ và giảng viên của VJTC
3 Kỹ năng sử dụng flycam 14 -15/11 2 Hà Nội Bá Thành Hùng  
4 Kỹ năng biên tập tin quốc tế 15 - 16/11 2 Hà Nội Trần Thanh Tuấn Thảo  
5 Ảnh hưởng của vi nhựa lên sức khỏe con người 18 - 20/11 3 HCM Phan Kim Sơn + Hùng Thảo Lớp học với CFI
6 Sử dụng phần mềm Adobe Premiere trong sản xuất video clip tin, bài cho báo điện tử 21 - 22/11 2 Hà Nội Lưu Hoàng Tiến Long Đặng  
7 Đưa tin về ô nhiễm không khí 25 - 27/11 3 Hà Nội Đức Khuynh - Tuấn Long Nguyễn Lớp học với CFI
8 Lễ trao giải ILO 26/11 1 Hà Nội   Phòng đào tạo Lớp học với ILO
9 Hội thảo "Nhà báo cần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng gì trong môi trường số và hội tụ" 28 - 29/11 1 Hải Phòng   Trung tâm  

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 2395