TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 12/2019

05/12/2019     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Tổ chức nội dung và thiết kế, trình bày báo in hiện đại 06 - 07/12 2 Kon Tum Hà Huy Phượng Long Đặng Phối hợp với HNB Kon Tum
2 Sử dụng Iphone trong sản xuất tin bài báo chí, truyền hình 06 - 07/12 2 Hà Nội Đức Hòa Thảo  
3 Kỹ năng đọc và dẫn lời bình trong phát thanh truyền hình 09 - 10/12 2 Hà Nội Vũ Quang Hùng  
4 Kỹ năng viết kịch bản và format chương trình truyền hình 13 - 15/12 3 Quảng Ngãi Tôn Thất Toàn Long Nguyễn Phối hợp với HNB Quảng Ngãi
5 Xây dựng đề cương của Trung tâm 19/12 1 Hà Nội   Phòng đào tạo Phối hợp với FOJO
6 Kỹ năng làm SEO cho báo điện tử 19 - 20/12 2 Hà Nội Nguyễn Cao Cường Long Nguyễn  
7 Kỹ năng làm báo đa phương tiện 19 - 21/12 3 Quảng Ngãi Vũ Thế Cường Thảo Phối hợp với HNB Quảng Ngãi

 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 2395