TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 12/2021

10/12/2021     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop trong biên tập và xử lý ảnh báo chí 02 - 03/12 2 Hà Nội Tiến Dũng ĐĐK Long Đặng Chiêu sinh
2 Đưa tin từ hiện trường cho truyền hình (truyền hình trực tiếp) 02 - 03/12 2 Tây Ninh Nguyễn Ngân Hùng Phối hợp với HNB Tây Ninh
3 Truyền thông qua mạng xã hội 04/12 1 Kon Tum Hoàng Nhật Thảo Phối hợp với HNB Kon Tum
4 Kỹ năng viết về Xây dựng Đảng 04/12 1 Quảng Bình Tấn Tuân Long Đặng Phối hợp với HNB Quảng Bình
5 Nâng cao tác phẩm báo chí dự thi 10 - 11/12 2 Bình Dương Trần Bá Dung Hùng Phối hợp với HNB Bình Dương
6 Kỹ năng sản xuất phóng sự truyền hình 11 - 12/12 1.5 Bình Thuận Đức Long Long Đặng Phối hợp với HNB Bình Thuận
7 Phát hiện và xử lý tin sai, tin giả trên MXH 17/12 1 Kiên Giang Hoàng Nhật Thảo Phối hợp với HNB Kiên Giang
8 Sử dụng smartphone sản xuất sản phẩm báo chí 18 - 19/12 3 Nghệ An Đức Long Long Đặng Phối hợp với HNB Nghệ An
9 Lobby - Cách tạo hiệu ứng xã hội tích cực cho phóng sự điều tra 20 - 21/12 2 Hà Nội Doãn Hoàng Long Đặng Chiêu sinh
10 Truyền thông mất cân băng giới tính khi sinh 21/12 1 Hà Nội Vĩnh Quyên
Thu Hoài
Thảo Phối hợp với Tổng cục Dân số
11 Kỹ năng viết tin, bài trên Cồng Thông tin điện tử 21/12 0.5 Bắc Ninh Thúy Hoa Thảo Phối hợp với HNB Bắc Ninh
12 Kỹ năng làm chương trình giao lưu trực tuyến trên báo điện tử 21 - 22/12 2 Hà Nội Bảo An Hùng Chiêu sinh
13 Kỹ năng 2:1 (Chụp và trình bày ảnh) 23 - 24/12 2 Hà Nội Việt Anh Hùng Chiêu sinh
14 Quy trình sản xuất chương trình truyền hình 23 - 24/12 2 Hà Nội Đức Hòa Long Nguyễn Chiêu sinh
15 Viết về Xây dựng Đảng 24/12 1 Hà Nội Đức Thái Thảo Chiêu sinh
16 Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin 24 - 25/12 2 Hà Nội Cao Cường Long Nguyễn Chiêu sinh
17 Truyền thông mất cân băng giới tính khi sinh 27/12 1 Hà Nội Vĩnh Quyên
Thu Hoài
Hùng Phối hợp với Tổng cục Dân số
18 Truyền thông mất cân băng giới tính khi sinh 28/12 1 Hà Nội Vĩnh Quyên
Thu Hoài
Long Nguyễn Phối hợp với Tổng cục Dân số
19 Truyền thông mất cân băng giới tính khi sinh 29/12 1 Hà Nội Vĩnh Quyên
Thu Hoài
Long Đặng Phối hợp với Tổng cục Dân số
20 Báo chí điều tra về tội phạm động vật hoang dã Dự kiến 2 Hà Nội Doãn Hoàng Long Nguyễn Phối hợp với Tổ chức WWF
21 Hội thảo: Nhu cầu đào tạo của các cơ quan báo chí Dự kiến 0.5 Hà Nội Trung tâm    

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239