TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 12/2022

05/12/2022     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Đưa tin về lao động phi chính thức 02/12 1 Hà Nội Thu Hà Thảo
Long Nguyễn
ILO
2 Kỹ năng viết về xây dựng đảng 02 - 03/12 2 Cao Bằng Bắc Văn Thảo  
3 Quy trình sản xuất và phân phối chương trình truyền hình Digital 09 - 10/12 2 Quảng Ngãi Đức Hòa Long Đặng  
4 Kỹ năng làm báo đa phương tiện 15 - 16/12 2 Lâm Đồng Vũ Thế Cường Hải Vân  
5 Kỹ năng quan sát chụp hình để tạo cảm xúc cho tác phẩm ảnh báo chí 16 - 17/12 2 Hà Nội An Thành Đạt Long Đặng  
6 Kỹ năng xây dựng và tác nghiệp một bài báo kinh tế, tài chính 16 - 17/12 2 Hà Nội Nguyễn Hoàng Yến Hùng  
7 Viết về Xây dựng Đảng 22 - 23/12 2 Tp. Hồ Chí Minh Bắc Văn Thanh Hải  

 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239