TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 5/2020

12/05/2020     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách
lớp
Ghi chú
1 Phóng sự điều tra 14 - 15/5 2 Thái Nguyên Doãn Hoàng Vân Anh  
2 Kỹ năng truyền thông qua mạng xã hội của các cơ quan báo chí 21 - 22/5 2 Tp. Hồ Chí Minh Tùng Lâm Thanh Hải  
3 Tòa soạn hội tụ 25 - 26/5 2 Quảng Trị Xuân Trung Chiến  
4 Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp 29 - 30/5 2 Bắc Giang Bắc Văn Hùng  
5 Kỹ năng quay và dựng phim 29 - 30/5 2 Hà Nam Hồng Việt Long Đặng  

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239