TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 6/2024

04/06/2024     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Phóng sự truyền hình 06 - 07/6 2 Hà Nội Nguyễn Ngân VTV Hùng  
2 Kỹ năng sản xuất tin, bài quốc tế 12 - 13/6 2 Hà Nội Bùi Quang Hoàn Thảo  
3 Nhận thức về tin giả và an toàn thông tin trên MXH 13 - 14/6 2 Hà Nội Trần Ngọc Hà Nguyễn Long  
4 Biên tập ảnh báo chí 14 - 15/6 2 Tp. Hồ Chí Minh Hải Thanh Thanh Hải  
5 Nâng cao tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng 14 - 15/6 1.5 Quảng Trị Phan Phương Quyên Thảo  
6 Phóng sự điều tra 25 - 26/6 2 Hà Nội Đỗ Doãn Hoàng Nguyễn Long  
7 Kỹ năng  sản xuất chương trình tọa đàm truyền hình 27 - 28/6 3 Hà Nội Nguyễn Vĩnh Quyên Đặng Long  
8 Báo chí dữ liệu 28 - 29/6 2 Hà Nội Vũ Hân Hùng  
9 Kỹ năng báo chí cơ bản 18/5 - 11/6   Tp. Hồ Chí Minh   Hùng  

 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 2395