TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 8/2023

03/08/2023     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Kỹ năng xử lý và trình bày dữ liệu trong báo chí hiện đại 01 - 02/8 2 Hà Nội Lê Hiệp Hùng  
2 Tổ chức họp lần thứ 2 về dự thảo sách 07/8 1 Hà Nội   Vân Anh  
3 Kỹ năng viết tin bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 09 - 10/8 2 Quảng Bình Phan Tùng Sơn Thảo Lớp phối hợp Báo Quảng Bình
4 Kỹ năng sản xuất video clip cho báo điện tử trên thiết bị di động 11 - 12/8 2 Quảng Bình Hoàng Đức Long Thảo Lớp phối hợp Báo Quảng Bình
5 Biên tập tin, bài quốc tế  10 - 11/8 2 Tp. Hồ Chí Minh Dư Nhật Đăng Thanh Hải  
6 Kỹ năng sử dụng hiệu ứng phần mềm đồ họa Adobe After Efects 17 - 18/8 2 Hà Nội Lưu Hoàng Tiến Đặng Long  
7 Khai thác chi tiết phóng sự phát thanh 24 - 25/8 2 Hà Nội Anh Thu Nguyễn Long  
8 Kỹ năng viết tin bài cho báo điện tử 25 - 26/8 2 Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tùng Thanh Hải  
9 Nghiệp vụ báo chí 15/8 - 07/9   Tp. Hồ Chí Minh   Hùng  

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239