TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 9/2021

05/09/2021     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Sử dụng Iphone trong sản xuất tin bài báo chí truyền hình 08 - 09/9 2 Cao Bằng Hoàng Đức Long Thảo Phối hợp với HNB Cao Bằng
2 Kỹ năng sản xuất chương trình tọa đàm phát thanh theo chuyên đề 10 - 11/9 2 Hà Giang Đồng Mạnh Hùng Long Đặng Phối hợp với HNB Hà Giang
3 Đồ họa động cho báo điện tử 13 - 14/9 2 Trà Vinh Hoài Thanh Long Nguyễn Phối hợp với HNB Trà Vinh
4 Kỹ năng trình bày website, viết tin, bài cho báo điện tử 15 - 16/9 2 Quảng Ngãi Vũ Cường Long Đặng Phối hợp với HNB Quảng Ngãi
5 Phóng sự phát thanh hiện đại 21/9 + 23/9 2 Gia Lai Minh Huệ Long Đặng Phối hợp với HNB Gia Lai
6 Hội thảo trực tuyến: "Ranh giới giữa bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của công dân trên báo chí" 23/9 1 Hà Nội Giảng viên
VJTC
Trung tâm Hội thảo trực tuyến mở
7 Kỹ năng tác nghiệp báo chí trong bối cảnh dịch bệnh 24 - 25/9 2 Hải Phòng Vũ Cường Long Nguyễn Phối hợp với HNB Hải Phòng
8 Kỹ năng truyền thông qua mạng xã hội cho các cơ quan báo chí 26/9 1 Quảng Trị Cao Cường Thảo Phối hợp với HNB Quảng Trị
9 Báo chí địa phương trong thời đại số: Góc tiếp cận từ phóng viên và lãnh đạo/ cơ quan báo chí 28/9 1 Đắk Lắk Káp Thành Long Thảo Phối hợp với HNB Đắk Lắk
10 Kỹ năng làm phóng sự điều tra hiện đại 28 - 29/9 2 Nghệ An Doãn Hoàng Long Nguyễn Phối hợp với HNB Nghệ An

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239