Loạt 3 bài: Cần một cuộc "đại phẩu" ngăn ngừa lao động trẻ em
- Bài 1: Những số phận lạc lõng: http://vovgiaothong.vn/can-mot-cuoc-dai-phau-ngan-ngua-lao-dong-tre-em-bai-1-nhung-so-phan-lac-long


- Bài 2: Hiệu quả từ Dự án vì tương lai trẻ em: http://vovgiaothong.vn/can-mot-cuoc-dai-phau-ngan-ngua-lao-dong-tre-em-bai-2-hieu-qua-tu-du-an-%E2%80%9Cmot-tuong-lai-tuoi-sang-hon-cho-tre-em-thanh-nien-thua-thien-hue%E2%80%9D


- Bài 3: Giải pháp nào để nhân rộng mô hình ngăn ngừa lao động trẻ em?: http://vovgiaothong.vn/can-mot-cuoc-dai-phau-ngan-ngua-lao-dong-tre-em-bai-3-giai-phap-nao-de-nhan-rong-mo-hinh-ngan-ngua

 

Nhóm tác giả:

Nguyễn Thị Phương Thảo
Phạm Tuấn Linh
Nguyễn Mai Lan
Phạm Trung Tuyến
Trang Công Tiến

Phát trên VOV giao thông