Link bài viết:
Kỳ 1: Cô ơi cho con học với! :

 http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hnb/guong-sang-doi-thuong/Pages/NG%C6%AF%E1%BB%9CI%C4%90%C3%80NB%C3%80V%E1%BA%BCCH%E1%BB%AE%E2%80%9CT%C3%82M%E2%80%9DK%E1%BB%B31%E2%80%9CC%C3%B4%C6%A1ichoconh%E1%BB%8Dcv%E1%BB%9Bi!%E2%80%9D.aspx

Kỳ 2: Mái ấm của tình yêu thương:

 http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hnb/guong-sang-doi-thuong/Pages/NG%C6%AF%E1%BB%9CI%C4%90%C3%80NB%C3%80V%E1%BA%BCCH%E1%BB%AE%E2%80%9CT%C3%82M%E2%80%9DK%E1%BB%B32M%C3%81I%E1%BA%A4MC%E1%BB%A6AT%C3%8CNHY%C3%8AUTH%C6%AF%C6%A0NG.aspx

Kỳ cuối: Thắp lên hy vọng :

http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hnb/guong-sang-doi-thuong/Pages/NG%C6%AF%E1%BB%9CI%C4%90%C3%80NB%C3%80V%E1%BA%BCCH%E1%BB%AE%E2%80%9CT%C3%82M%E2%80%9DK%E1%BB%B3cu%E1%BB%91iTH%E1%BA%AEPL%C3%8ANHYV%E1%BB%8CNG%E2%80%A6.aspx

Tác giả: Thành Nam

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng