Link bài viết: Phòng ngừa lao động trẻ em: Cần những chính sách đồng bộ:

Bài 1: Gặp khó trong xác định và xử phạt lao động trẻ em (đăng ngày 26/8/2019)

http://giadinhvatreem.vn/Vi-tre-em/Phong-ngua-lao-dong-tre-em-Can-nhung-chinh-sach-dong-bo-36545

Bài 2: Giải pháp nào để phòng ngừa lao động trẻ em? (đăng ngày 28/8/2019)

http://giadinhvatreem.vn/Vi-tre-em/Phong-ngua-lao-dong-tre-em-Can-nhung-chinh-sach-dong-bo-36546

Bài 3: Hiệu quả từ những bữa cơm trưa “phòng ngừa” (đăng ngày 30/8/2019)

http://giadinhvatreem.vn/Vi-tre-em/Phong-ngua-lao-dong-tre-em-Can-nhung-chinh-sach-dong-bo-35879

Nhóm tác giả: Ma Thị Thảo Vân (Bút danh: Châu Anh) và Lê Mạnh

Đăng trên Tạp chí điện tử Gia đình và trẻ em