Hơn 20 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của 5 tỉnh: Hà Nam, Hoà Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Thái Bình đã về tham dự khoá học. Nhà báo, TS Nguyễn Tri Thức, Trưởng ban Hồ sơ Sự kiện tạp chí Cộng Sản đã giới thiệu với các học viên những tiêu chí, yêu cầu đối với một tác phẩm báo chí chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các trang, mục chuyên đề cho một tờ báo, phương pháp lựa chọn chủ đề, đề tài, cách viết và biên tập một tác phẩm báo chí chuyên đề.

QT