Giảng viên của khóa học là nhà báo, Thạc sỹ Bùi Tiến Dũng, Trưởng Ban Giáo dục – Khoa học, Báo Tuổi trẻ.

Học viên chia nhóm thảo luận

Khóa học có sự tham gia của 14 nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và 2 tỉnh xung quanh là Đồng Nai và Bình Dương.       

Mục đích của lớp học về tin giả và trách nhiệm nhà báo nhằm đào tạo cho các nhà báo về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp vì đây là những người đóng vai trò quyết định trong việc truyền đạt thông tin và kiến thức đến công chúng, cũng góp phần thay đổi nhận thức của mọi người.

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, Nhà báo Bùi Tiến Dũng sẽ trao đổi với các học viên các nội dung chính như: Nhận diện tin giả - Một vài ví dụ trong nước và quốc tế; Tác động, ảnh hưởng của tin giả đối với nghề báo, nhà báo và đối với xã hội; Trách nhiệm tự thân của nhà báo đối với việc ngăn chặn tin giả.

Khóa học kết thúc vào chiều cùng ngày.

Vân Anh