TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Nhà báo Bùi Tiến Dũng
Nhà báo Bùi Tiến Dũng, Trưởng ban Giáo dục - Khoa học báo Tuổi trẻ.

Nhà báo Bùi Tiến Dũng, Trưởng ban Giáo dục - Khoa học báo Tuổi trẻ.

Nhà báo Bùi Tiến Dũng đã tham gia cộng tác giảng dạy với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã được một thời gian khá dài. Các nội dung giảng dạy của nhà báo Bùi Tiến Dũng ở các chủ đề như: Báo chí hiện đại; Kỹ năng phát ngôn báo chí; Xây dựng thương hiệu cá nhân...

Đội ngũ giảng viên

teacher-img

Nhà báo Trần Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quốc tế báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam).

F
teacher-img

Nhà báo, Thạc sĩ Phan Kim Sơn, Biên tập viên Tạp chí Thế giới và Hội nhập.

F
teacher-img

PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam – Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo. Gần 20 năm làm báo, PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi vinh dự 3 lần đoạt Giải báo chí Quốc gia với thể loại Bình luận, xã luận và chuyên luận. Là giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam và giảng viên thỉnh giảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ sở đào tạo báo chí truyền thông khác.

F
teacher-img

Nhà báo Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giảng viên Kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

F
teacher-img

Nhà báo Bắc Văn, Phóng viên Cao cấp Báo Nhân Dân, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

F