TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi
PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam – Tổng Biên tập Tạp chí Người...

Ông đã hướng dẫn thành công 30 thạc sĩ báo chí truyền thông và đang hướng dẫn một số nghiên cứu sinh báo chí; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí – truyền thông cho Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số cơ quan báo chí như Báo Lao Động, Tạp chí Tài chính, Đài PT-TH Ninh Bình v.v..

Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ năng viết các thể loại báo chí; Kỹ năng làm báo đa phương tiện; Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại; Tổ chức hoạt động tòa soạn đa phương tiện, truyền thông doanh nghiệp…

Ông tham gia nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài nước, đã xuất bản 02 cuốn sách về chuyên ngành báo chí như Thông tấn báo chí – lý thuyết và kỹ năng (tái bản); Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại (tái bản năm 2014).

Đội ngũ giảng viên

teacher-img

Nhà báo Bùi Tiến Dũng, Trưởng ban Giáo dục - Khoa học báo Tuổi trẻ.

F
teacher-img

Nhà báo Trần Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quốc tế báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam).

F
teacher-img

Nhà báo, Thạc sĩ Phan Kim Sơn, Biên tập viên Tạp chí Thế giới và Hội nhập.

F
teacher-img

Nhà báo Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giảng viên Kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

F
teacher-img

Nhà báo Bắc Văn, Phóng viên Cao cấp Báo Nhân Dân, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

F