18 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương tham dự khóa đào tạo như: Báo Lao động, báo Tiền phong, báo Kinh doanh & Pháp luật, Trung tâm Truyền hình Quân đội, kênh Truyền hình Quốc hội….v.v.

Trong 3 ngày giảng dạy, Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên đã chia sẻ các kiến thức, cho các học viên về  cách đưa tin về giới trong truyền thông, kỹ năng tìm kiếm đề tài, xác định hướng tiếp cận, khai thác các góc đọ khác nhau trong câu chuyện và kinh nghiệm đặt câu hỏi cho nhân vật… v.v

Học viên chia nhóm thảo luận

Học viên Nguyễn Thị Thanh Hương, phóng viên báo Tiền phong chia sẻ,  đây là  khóa bồi dưỡng  rất hay và bổ ích, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong cách phỏng vấn, cách đặt câu hỏi, tránh quy chụp, định kiến và phân biệt về giới.

Nguyễn Long