Giới thiệu

Dưới đây là mục lục bộ tài liệu phát triển cho các đài PTTH địa phương. Bộ tài liệu này bao gồm những tài liệu cơ bản giải thích lý do có dự án, cùng với 40 mô đun đào tạo để các phóng viên, biên tập viên có thể tải về và sử dụng.

Phần

Chiến lược truyền thông

Phần này có các công cụ được thiết kể để giúp một cơ quan truyền thông đáp ứng nhu cầu khán giả và tăng doanh thu

Quản lý truyền thông

Làm thế nào để điều hành một toà soạn hội tụ, truyền tải thông tin đến nhiều thiết bị khác nhau

Báo chí

Làm thế nào để sản xuất những nội dung hấp dẫn, năng động cho Truyền hình, phát thanh và các thiết bị số

Đạo đức

Những giá trị nên quyết định nội dung được sản xuất như thế nào

Kết luận

Dưới đây là phần ôn lại những gì chúng tôi nghĩ các học viên đã học từ khoá đào tạo.  Nó được viết như một câu chuyện có một số các nhân vật hư cấu, đảm nhiệm các trách nhiệm được đặt ra trong các mô đun của khoá học và theo một chiến lược để tạo ra một tổ chức tin tức hiện đại và hiệu quả.

  • Tóm tắt dự án – Làm thế nào để áp dụng các bài học vào thực tế hàng ngày

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bộ tài liệu phát triển cho các đài PTTH này hữu ích.