Cuốn sổ tay có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo độc lập cho những ai quan tâm tìm hiểu sâu hơn về quyền tiếp cận thông tin đồng thời có thể làm cơ sở cho một chương trình đào tạo về tiếp cận thông tin cho các nhà báo. Vì lẽ đó, chúng tôi mong muốn tài liệu này sẽ được phổ biến rộng rãi tới nhiều nhà báo ở Việt Nam.

So-tay-PV-Huong-dan-cach-tiep-can-thong-tin.pdf