Thanh tra Chính phủ (GI) đã tổ chức một hội thảo bàn tròn, trong đó giới thiệu kinh nghiệm của TI Trung Quốc về việc hợp tác với các bộ ngành Chính phủ trong việc sử dụng công cụ Thỏa thuận Liêm chính nhằm ngăn ngừa tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng. Hội thảo bàn tròn này được tổ chức trước thềm Đối thoại Phòng chống tham nhũng lần thứ 5 vào tháng 5 năm 2009.

Tháng 12 năm 2009, TT đã mời một chuyên gia về đấu thầu và mua sắm công của Ban Thư ký Quốc Tế của TI sang thăm Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm về tăng cường minh bạch trong đấu thầu mua sắm công với đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng (OSCAC) của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế – Hoa Kỳ (TI – USA), Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế (CIPE) và Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) hợp tác triển khai nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực APEC trong hoạt động mua sắm công ở Việt Nam.

Nghiên cứu phân tích khuôn khổ pháp lý của Việt Nam đối với hoạt động mua sắm công và tham vấn với khối tư nhân về việc thực hiện các quy định pháp lý này trong thực tế, cũng như mức độ tác động của việc thực hiện đối với tham nhũng.

Tang-cuong-minh-bach-trong-dau-thau-mua-sam-cong-va-xay-dung(TV).pdf

Tang-cuong-minh-bach-trong-dau-thau-mua-sam-cong-va-xay-dung(TA).pdf