TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Tập huấn: “Đưa tin về lao động trẻ em”

20/05/2019     

Thời gian: từ 8h00 đến 16h30 ngày 04/6 đến ngày 05/6/2019.

Địa điểm : Tầng 7, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

                               Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ,

                               Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Đăng ký nhà báo tham dự khoá bồi dưỡng qua địa chỉ email: vuphuongthao1110@gmail.com, chậm nhất là ngày 24/5/2019.

Điện thoại: 0915192686 (đ/c Vũ Phương Thảo)  

Khóa học khác