Các đại biểu và học viên tham dự buổi khai giảng lớp học

Tham gia lớp học có 30 học viên là các hội viên, nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, văn phòng đại diện báo chí trên địa bàn tỉnh. Giảng viên của lớp học là Họa sĩ thiết kế Báo Nông thôn ngày nay Nguyễn Việt Anh, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày 8 và 9. Trong thời gian này, các học viên sẽ được giới thiệu và thực hành các kỹ năng làm ảnh đồ họa, Infographic và Megastory… cách tổ chức và phát triển nội dung với từng dạng tác phẩm, đặc biệt là kỹ năng làm đồ họa trên thiết bị smartphone.

Đây là dịp để các học viên được tiếp cận, nâng cao kiến thức và thực hành làm các tác phẩm trên báo điện tử thông qua hình thức đồ họa, đáp ứng xu thế và yêu cầu đọc báo ngày càng cao của độc giả.

Kim Ngân (Theo báo Thái Nguyên điện tử)