Giảng viên của khóa học là nhà báo Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Học viên chụp ảnh kỉ niệm

Trong thời gian 3 ngày, giảng viên đã cùng trao đổi và chia sẻ với các học viên những kinh nghiệm, kiến thức, nghiệp vụ tác nghiệp khi thực hiện phóng sự điều tra như: đặc điểm của phóng sự điều tra, các bước thực hiện, cấu trúc và cách xử lý các tình huống khi làm phóng sự điều tra; an toàn khi nhập vai, an toàn thực địa và an toàn thông tin mạng; việc ứng dụng công nghệ trong quá trình tác tác nghiệp, bảo mật dữ liệu và đạo đức người làm báo…

PT