Tài liệu này do Trung tâm Pháp Luật và Dân chủ (CLD) phối hợp với tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) biên soạn, với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao Đức

Thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tin.pdf