Giảng viên của khóa học là nhà báo Vũ Đức Khuynh nguyên Trưởng phòng phòng Trò chơi và gặp gỡ Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong các ngày diễn ra khóa học, giảng viên tập trung trao đổi về các nội dung: Thế nào là game show (trò chơi trên truyền hình)? Sự khác nhau về tổ chức trò chơi truyền hình và sản xuất một chương trình truyền hình thông thường; đặc tính của game show trên truyền hình; yếu tố cảm xúc trong game show; quy trình sản xuất một trò chơi; xử lý các vấn đề có thể gặp phải…

Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 25/4.

PT