Thời gian: từ tháng 8/2020 tới tháng 02/ 2021.
Các bài viết của học viên sau khi tham gia khoá học nhận được nhiều sự tương tác của khán giả hơn cho câu chuyện của mình sẽ giành được giải thưởng từ dự án.
Tiêu chuẩn học viên và Hướng dẫn nộp đơn: chi tiết tại file đính kèm
Nộp hồ sơ đăng ký tại link sau: https://forms.gle/Mz7NYaM1VBpmPsPq6
Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 30 tháng 7 năm 2020
Ban tổ chức chỉ liên lạc với những ứng viên được lựa chọn và sẽ liên hệ với các ứng viên qua email hoặc điện thoại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Các câu hỏi về hồ sơ, thủ tục, vui lòng gửi tới vananh.vjtc@gmail.com hoặc mailan.mdm@gmail.com (tiếng Việt) hoặc clz@cfi.fr (tiếng Anh) từ nay cho đến trước ngày 30 tháng 7/ 2020.

vietnam-call-4-application(2)

VIE_CALL FOR APPLICATION update.pdf