TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Về Trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

              Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC) được thành lập ngày 04-8-1999 Theo Quyết định số 02/1999/QĐ-TCCP ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Quyết định số 277/QĐ-HNB ngày 04 tháng 8 năm 1999 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, với chức năng, nhiệm vụ trong tâm là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức báo chí cho những người làm báo Việt Nam.

          Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Trung tâm đã có cơ sở vật chất đủ điều kiện để mở các khóa  đào tạo bồi dưỡng kỹ năng làm báo cho các loại hình báo chí. Trong 20 năm qua, với  sự  chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, sự phối hợp và cộng tác của các cấp Hội , Trung tâm đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với hơn 1000 khóa học được tổ chức cho hơn 23.000 hội viên nhà báo trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước; phối hợp với các tổ chức báo chí thế giới đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ giảng viên mạnh cho Trung tâm. 

          Trung tâm đã rất chú trọng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như Đại học báo chí Lille (Pháp), Hiệp hội Báo chí Thế giới và Xuất bản tin (WAN-IFRA), Hiệp hội Báo chí Khoa học Thế giới (WFSJ), Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Viện KAS (CHLB Đức), Viện Đào tạo bồi dưỡng báo chí FOJO (Thụy Điển), Phái đoàn Wallonie Bruxelles (Bỉ), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đại sứ quán Mỹ v.v…để có thêm nguồn kinh phí và tạo điều kiện để các nhà báo Việt Nam tiếp cận với báo chí thế giới hiện đại.

            Với những kết quả đạt được, VJTC được đánh giá là một trong những cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hoạt động chuyên nghiệp và có uy tín trong nước và đã được  Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2019), Huân chương Lao động hạng Ba (2014) và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2004).

        Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí và đội ngũ những người làm báo Việt Nam, yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với công tác thông tin, báo chí, cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và yêu cầu hội  nhập quốc tế của nước ta nói chung và của báo chí nói riêng đang đặt ra cho Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam sứ mệnh mới, những nhiệm vụ mới.

 

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU  

 

1.    Sứ mệnh

       Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo Việt Nam , thực hiện các công trình nghiên cứu về nghiệp vụ báo chí phục vụ cho công tác đào tạo , bồi dưỡng kỹ năng làm báo, góp phần tạo dựng  nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và sự hội nhập của báo chí Việt Nam trên trường quốc tế.

 

2.    Tầm nhìn

       Đến năm 2025, VJTC trở thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

 

3.1.   Mục tiêu chung:

         Xây dựng VJTC thành một trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ có uy tín ở Việt Nam , thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo Việt Nam nhằm xây dựng một đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin báo chí của Đảng và Nhà Nước.

 

3.2.   Mục tiêu cụ thể:

       - Xây dựng VJTC thành  “ngôi nhà chung” cho  các hội viên – nhà báo trên cả nước đến trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ;

       - Đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho mọi đối tượng hội viên – nhà báo trên toàn quốc bằng chất lượng đào tạo và công nghệ hiện đại;

       - Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm với xã hội;

       - Mỗi năm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho  2.000 hội viên- nhà báo Việt Nam;

       - Xây dựng các bộ tài liệu nghiệp vụ làm báo trong nước và quốc tế phục vụ công tác nghiên cứu và học tập của học viên và các nhà báo.