Giảng viên của khóa học là họa sĩ Phạm Hoài Thanh, Giám đốc Công ty Truyền thông Ngày mới.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học viên nắm vững phương pháp thiết kế một tạp chí khác có cá tính hướng tới độc giả mục tiêu; Học viên xây dựng được các quy định, quy chuẩn thiết kế đảm bảo tính nhận diện của tạp chí; Học viên nâng cao được kỹ năng thiết kế đồ họa phục vụ trình bày tạp chí hiện đại.

Quang cảnh khóa học

Trong 3 ngày làm việc, giảng viên cùng trao đổi và thảo luận với các học viên về những nội dung chính như: Thu thập thông tin, xác định hướng thiết kế nhận diện tạp chí dựa trên đánh giá độc giả và mục tiêu hoạt động, kinh doanh của tạp chí; Cách thức để xây dựng quy hoạch một số tạp chí và trang tạp chí; Tìm hiểu vai trò, khả năng của đồ họa trong tạo nhận diện trong lòng độc giả, tìm hiểu khả năng truyền đạt thông tin của đồ họa,  các bước xây dựng một đồ họa thông tin; Tổng hợp các quy chuẩn thiết kế một cuốn tạp chí đồng bộ về nhận diện và phong cách.

Lồng ghép các nội dung thảo luận, các học viên cũng sẽ được giảng viên hướng dẫn thực hành với các chủ đề như: Thiết kế số và trang một cuốn tạp chí theo quy hoạch; Thiết kế đồ họa nhận diện trên trang tạp chí; Thiết kế đồ họa thông tin.

PT