Link bài viết: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/media/xot-xa-giac-mong-doi-doi-cua-tre-vung-bien-560879.html

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang và Nguyễn Thị Thảo

Đăng trên báo điện tử VietnamNet