TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Đào tạo bồi dưỡng

Kỹ năng làm báo đa phương tiện và mạng xã hội
Đào tạo bồi dưỡng

Kỹ năng làm báo đa phương tiện và mạng xã hội

16/11/2021

Sáng ngày 16/11/2021, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tạp chí Heritage tổ chức trực tuyến khóa bồi dưỡng “Báo chí đa phương tiện và Mạng xã hội” dành cho 23 phóng viên của tạp chí Heritage.

[...]
Bế mạc khóa bồi dưỡng trực tuyến “Kỹ năng dẫn chương trình” tại Quảng Ninh
Đào tạo bồi dưỡng

Bế mạc khóa bồi dưỡng trực tuyến “Kỹ năng dẫn chương trình” tại Quảng Ninh

15/11/2021

Từ ngày 13-14/11/2021, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức khóa bồi dưỡng trực tuyến “Kỹ năng dẫn chương trình”.

[...]
Khóa bồi dưỡng Thiết kế trình bày báo hiện đại tại Tây Ninh
Đào tạo bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng Thiết kế trình bày báo hiện đại tại Tây Ninh

11/11/2021

Sáng 11.11, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo Viêt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh khai giảng trực tuyến khóa tập huấn “Thiết kế trình bày báo hiện đại” cho đội ngũ biên tập, thiết kế, trình bày báo tại Tây Ninh.

[...]
Khóa bồi dưỡng trực tuyến: Kỹ thuật dựng video tại Quảng Ngãi
Đào tạo bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng trực tuyến: Kỹ thuật dựng video tại Quảng Ngãi

04/11/2021

Trong 3 ngày (từ ngày 01-03/11), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khóa bồi dưỡng trực tuyến “Kỹ thuật dựng video” dành cho các kỹ thuật viên của Đài.

[...]
Khóa bồi dưỡng trực tuyến "Kỹ năng tìm kiếm đề tài khai thác và xử l‎ý thông tin" tại Cao Bằng
Đào tạo bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng trực tuyến "Kỹ năng tìm kiếm đề tài khai thác và xử l‎ý thông tin" tại Cao Bằng

01/11/2021

Ngày 30/10, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng phối tổ chức bồi dưỡng trực tuyến về "Kỹ năng tìm kiếm đề tài khai thác và xử lý‎ thông tin" cho 24 phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thuộc Báo Cao Bằng.

[...]
Khóa bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang
Đào tạo bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang

30/10/2021

Ngày 28/10/2021 tại Hậu Giang, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Kỹ năng viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang” cho 75 đại biểu là chuyên viên sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã.

[...]
Bế giảng khóa bồi dưỡng  trực tuyến “Phát hiện và xử lý tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội”
Đào tạo bồi dưỡng

Bế giảng khóa bồi dưỡng trực tuyến “Phát hiện và xử lý tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội”

29/10/2021

Trong 02 ngày 28-29/10/2021, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trực tuyến “Phát hiện và xử lý tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội” dành cho 23 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng.

[...]
Khai giảng trực tuyến khóa học: Kỹ năng viết về Xây dựng Đảng tại Bắc Kạn
Đào tạo bồi dưỡng

Khai giảng trực tuyến khóa học: Kỹ năng viết về Xây dựng Đảng tại Bắc Kạn

23/10/2021

Trong ngày 23/10, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn tổ chức khóa bồi dưỡng trực tuyến với chủ đề “Kỹ năng viết về xây dựng Đảng”.

[...]