TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Liên minh Châu ÂU (EU)

Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam
Liên minh Châu ÂU (EU)

Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam

15/08/2019

This Cooperation Agreement (the " Agreement") is entered into by and between the Center for Media Training, Vietnam Journalists Association (hereinafter referred to as VJTC) and the EU Public Diplomacy and Outreach project in Vietnam (hereinafter referred to as EU-PDO)

[...]