TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Đào tạo bồi dưỡng

Bế mạc khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng sản xuất chương trình xây dựng Đảng trên truyền hình”
Đào tạo bồi dưỡng

Bế mạc khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng sản xuất chương trình xây dựng Đảng trên truyền hình”

26/05/2023

Trong 02 ngày (từ ngày 24/5-25/5/2023) tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng sản xuất chương trình xây dựng Đảng trên truyền hình” dành cho 17 nhà báo là quản lý cấp phòng, biên tập viên, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương như: Truyền hình Thông tấn, Trung tâm PT-TH Quân Đội, Đài PT-TH Hưng Yên, Đài PT-TH Hải Dương…

[...]
Khai giảng khóa bồi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí
Đào tạo bồi dưỡng

Khai giảng khóa bồi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí

25/05/2023

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng phỏng vấn báo chí”.

[...]
Khai giảng lớp học kỹ năng sản xuất chương trình PodCast
Đào tạo bồi dưỡng

Khai giảng lớp học kỹ năng sản xuất chương trình PodCast

17/05/2023

Sáng 16.5 tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khai giảng lớp đào tạo kỹ năng sản xuất chương trình Podcast.

[...]
Khai giảng khoá học bồi dưỡng về "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện"
Đào tạo bồi dưỡng

Khai giảng khoá học bồi dưỡng về "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện"

17/05/2023

 Khóa học thu hút sự tham gia của hơn 40 phóng viên và biên tập viên đến từ các báo địa phương, như: Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Nam, Hà Giang...

[...]
Khóa bồi dưỡng “Ảnh thể thao & tác nghiệp tại Sea Games”
Đào tạo bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng “Ảnh thể thao & tác nghiệp tại Sea Games”

25/04/2023

Từ ngày 25/4 – 26/4/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng khóa bồi dưỡng “Ảnh thể thao và tác nghiệp tại Sea games”. Khóa đào tạo thu hút 22 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương tham dự khóa đào tạo.

[...]
Bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí trên báo Đảng địa phương
Đào tạo bồi dưỡng

Bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí trên báo Đảng địa phương

20/04/2023

Trong 2 ngày (20 - 21/4), tại Bắc Giang, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí trên báo Đảng địa phương.

[...]
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cấp giấy chứng nhận cho 50 học viên khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông
Đào tạo bồi dưỡng

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cấp giấy chứng nhận cho 50 học viên khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông

18/04/2023

50 học viên khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông vừa được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

[...]
Khai giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng thể hiện (trình bày, đọc) tác phẩm phát thanh, truyền hình và Podcast” tại Hà Nội
Đào tạo bồi dưỡng

Khai giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng thể hiện (trình bày, đọc) tác phẩm phát thanh, truyền hình và Podcast” tại Hà Nội

14/04/2023

Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng thể hiện (trình bày, đọc) tác phẩm phát thanh, truyền hình và Podcast” dành cho 37 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương & địa phương như: Truyền hình Nhân Dân, Đài PT-TH Nghệ An, Đài PT-TH Hà Tĩnh, Báo Tin tức, Báo Nhà báo & Công luận….

[...]
Kỹ năng biên tập và rút tít thời “báo chí số”
Đào tạo bồi dưỡng

Kỹ năng biên tập và rút tít thời “báo chí số”

13/04/2023

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác biên tập báo chí trong thời đại kỷ nguyên số được các học viên trao đổi, chia sẻ trong khóa học “Kỹ năng biên tập và rút tít” mới được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 13/4 và 14/4 tại Hà Nội.

[...]