TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Đào tạo bồi dưỡng

Đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cần đa chiều, tôn trọng sự khác biệt
Đào tạo bồi dưỡng

Đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cần đa chiều, tôn trọng sự khác biệt

24/05/2024

Với những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như phụ nữ, người khuyết tật, người LGBTI, báo chí cần đưa tin khách quan, góp phần làm giảm định kiến xã hội.

[...]
35 phóng viên, biên tập viên tham gia khoá bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”
Đào tạo bồi dưỡng

35 phóng viên, biên tập viên tham gia khoá bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

18/05/2024

Ngày 17/5, tại Hà Hội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng "Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương" cho 35 học viên là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

[...]
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo
Đào tạo bồi dưỡng

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

25/04/2024

Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

[...]
Bế mạc khóa bồi dưỡng “Kỹ năng làm chương trình giao lưu trực tuyến trên báo điện tử”
Đào tạo bồi dưỡng

Bế mạc khóa bồi dưỡng “Kỹ năng làm chương trình giao lưu trực tuyến trên báo điện tử”

19/04/2024

Trong 02 ngày (16/4-17/4/2024), tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng làm chương trình giao lưu trực tuyến trên báo điện tử” dành cho 25 nhà báo là quản lý, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

[...]
Tập huấn Kỹ năng sản xuất video cho báo điện tử trên thiết bị di động
Đào tạo bồi dưỡng

Tập huấn Kỹ năng sản xuất video cho báo điện tử trên thiết bị di động

18/04/2024

Trong 2 ngày 16 và 17/4, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn Kỹ năng sản xuất video cho báo điện tử trên thiết bị di động tại TP.HCM cho 29 học viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ 15 cơ quan báo chí.

[...]
Kỹ năng biên tập ảnh báo chí
Đào tạo bồi dưỡng

Kỹ năng biên tập ảnh báo chí

12/04/2024

Sáng 12/4 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng khóa tâp huấn "Kỹ năng biên tập ảnh báo chí" cho 18 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

[...]
Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về kỹ năng làm Podcast nâng cao
Đào tạo bồi dưỡng

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về kỹ năng làm Podcast nâng cao

31/03/2024

Từ ngày 29 - 30/3, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo Việt Nam khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng làm Podcast nâng cao”. Tham dự khóa lớp dưỡng có gần 30 học viên là các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

[...]
Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng
Đào tạo bồi dưỡng

Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng

28/03/2024

Trong 2 ngày (28-29/3), tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

[...]
Khai giảng lớp học kỹ năng sản xuất Podcast tại Tp. Hồ Chí Minh
Đào tạo bồi dưỡng

Khai giảng lớp học kỹ năng sản xuất Podcast tại Tp. Hồ Chí Minh

22/03/2024

Sáng 22/3/2024 tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khai giảng lớp đào tạo kỹ năng sản xuất Podcast. Tham gia lớp học có 22 học viên là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ 10 cơ quan báo chí khu vực phía Nam, trong đó Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có 2 học viên dự lớp học này.

[...]