TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Nghiệp vụ báo chí

Thực hiện phóng sự trong chương trình thời sự truyền hình
Nghiệp vụ báo chí

Thực hiện phóng sự trong chương trình thời sự truyền hình

27/06/2019

Trong chương trình thời sự truyền hình, phóng sự luôn giữ vị trí rất quan trọng. Đó là những tác phẩm thấm đẫm hơi thở cuộc sống, có sức nặng về thông tin và tạo ra những tác động đối với đời sống xã hội. Các phóng sự thời sự truyền hình có thời lượng ngắn, thực hiện trong điều kiện thời gian có hạn để bảo đảm tính thời sự, nên việc tổ chức thực hiện không đơn giản. làm thế nào để có những phóng sự hấp dẫn, đậm tính tư tưởng, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội luôn là yêu cầu đặt ra đối với mỗi phóng viên, nhà báo.

[...]