TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 2/2023

08/02/2023     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Kỹ năng thực hiện tác phẩm báo chí về Xây dựng Đảng 16 - 17/2 2 Hà Nội Phương Quyên Hùng  
2 Kỹ năng sản xuất podcast 16 - 17/2 2 Hà Nội Anh Thu Long Nguyễn  
3 Chuyển đổi số: Kỹ năng số hóa và khai thác dữ liệu dành cho nhà báo 21 - 22/2 2 Hà Nội Vũ Thế Cường Thảo  
4 Phát triển kỹ năng giảng dạy cho giảng viên báo chí 23 - 24/2 2 Tp. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Sơn Thanh Hải
+ Thảo
+ Long Nguyễn
 
5 Kỹ năng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop với ảnh báo chí và eMagazine 27 - 28/2 2 Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng Long Đặng  

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239