TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 5/2022

11/05/2022     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Kỹ năng phỏng vấn báo chí 13 - 14/5 2 Hà Nội Thu Hà VOV Long Nguyễn  
2 Đồ họa cho báo điện tử 18 - 20/5 3 Tp. Hồ Chí Minh Nguyên Anh Thanh Hải  
3 Phóng sự ngắn phát thanh 19 - 20/5 2 Hà Nội Đồng Mạnh Hùng Thảo  
4 Kỹ năng sử dụng các công cụ trực tuyến dành cho nhà báo trong thời đại số 20/5 1 Hà Nội Ngọc Diệp Long Nguyễn  
5 Kỹ năng sản xuất video clip cho báo điện tử 20 - 21/5 2 Huế Hoàng Đức Long Long Đặng  
6 Kỹ năng sử dụng hiệu quả âm thanh, ánh sáng trong sản xuất phóng sự và phim tài liệu 24 - 26/5 3 Hà Nội Vũ Quang Hùng  
7 Kỹ năng biên tập và rút tít báo điện tử 26 - 27/5 2 Hà Nội Thúy Hoa VOV Thảo  
8 Kỹ năng thiết kế tạp chí điện tử E-magazine  26 - 27/5 2 Hà Nội Việt Anh Long Đặng  
9 Chuyển đổi số: Mục tiêu và Giải pháp 26 - 27/5 2 Tp. Hồ Chí Minh Xuân Trung Thanh Hải  
10 Báo chí địa phương trong thời đại số:
Góc tiếp cận từ phóng viên và lãnh
đạo/quản lý cơ quan báo chí.
Dự kiến 1 Cao Bằng Káp Thành Long Hùng  
11 Nâng cao chất lượng tác phẩm dự giải Báo chí quốc gia  21 - 22/5 2 Vũng Tàu Bá Dung Hùng  

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239