TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 7/2022

06/07/2022     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Chuyển đổi số: Kỹ năng số hóa và khai thác dữ liệu dành cho nhà báo 02 - 03/7 2 Bình Định Vũ Thế Cường Hùng  
2 Kỹ năng biên tập và xử lý ảnh 04 - 06/7 3 Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Linh Thanh Hải  
3 Báo chí địa phương trong thời đại số: Góc tiếp cận từ phóng viên và lãnh đạo/ quản lý cơ quan báo chí 16 -17/7 2 Cao Bằng Káp Thành Long Long Đặng  
4 Kỹ năng làm chương trình giao lưu trực tuyến trên báo điện tử 19 - 20/7 2 Tp. Hồ Chí Minh Lê Bảo An Thanh Hải  
5 Kỹ năng sử dụng các công cụ trực tuyến dành cho nhà báo trong thời đại số 22/7 1 Hà Nội Phạm Ngọc Diệp Hùng  
6 Ứng dụng smartphone vào tác nghiệp báo chí 22 - 23/7 2 Hà Nội Hoàng Đức Long Long Nguyễn  
7 Kỹ năng đưa tin, bài về các hợp tác của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  25 - 27/7 3 Hà Nội  PGS. TS. Đinh Thúy Hằng Thảo  
8 Phóng sự điều tra truyền hình 28 - 29/7 2 Hà Nội Liên Liên Long Đặng  
9 Ảnh báo chí 28 - 29/7 2 Hà Nội Ngô Huy Hoàng Hùng  
10 Kỹ năng đưa tin, bài về các hợp tác của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  28 - 29/7 2 Tp. Hồ Chí Minh PGS. TS. Đinh Thúy Hằng Vân Anh
+ Thảo
 
11 Sản xuất tin bài quốc tế 29 - 30/7 2 Hà Nội Trần Thanh Tuấn Thảo  

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239