TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Lịch đào tạo tháng 8/2020

21/08/2020     
TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú
1 Làm báo đa phương tiện 07 - 09/8 3 Trà Vinh Hùng Thuật Vân Anh Dành cho Trà Vinh
2 Ngôn ngữ hình ảnh trong truyền hình 10 - 12/8 3 Sóc Trăng Hồng Việt Vân Anh Dành cho Sóc Trăng
3 Kỹ năng thẩm định thông tin và phòng chống tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội 20 - 21/8 2 Hà Nội Hoàng Nhật Long Nguyễn Dành cho các báo ở Hà Nội 
4 Phương pháp sáng tạo hình ảnh dành cho Phóng viên, Biên tập viên 20 - 21/8 2 Hà Nội Huy Hoàng Thảo Dành cho các báo ở Hà Nội 
5 Phóng sự điều tra 25 - 26/8 2 Hà Nội Doãn Hoàng Long Nguyễn Dành cho các báo ở Hà Nội 
6 Đào tạo giảng viên 25 - 27/8 3 Hà Nội Thầy Sơn
Học viện BC & TC
Thảo  
7 Kỹ năng viết kịch bản và format chương trình truyền hình 26 - 27/8 2 Hà Nội Bạch Dương Hùng Dành cho các Đài địa phương

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
 ☎️ ĐT: 024 3227 239