Giảng viên của khóa học là nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Thư ký Biên tập, Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chia sẻ các kỹ năng, kiến thức như: làm thế nào để thực hiện được một cuộc phỏng vấn hay, tầm quan trọng của việc lựa chọn chủ đề; Đặt câu hỏi như thế nào? Chọn người trả lời phỏng vấn; những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện phỏng vấn…

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Thư ký Biên tập, Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam giảng viên của khóa học

31 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương tham dự được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Nguyễn Long