Dự khóa bồi dưỡng có 35 học viên là những phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo, đài địa phương gồm Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh. Các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt nhiều nội dung xung quanh việc biên tập và rút tít cho báo in, báo điện tử; đặc trưng của tin, bài trên báo điện tử, những yếu tố quan trọng của tin, bài trên báo in, báo điện tử; làm thế nào để những tiêu đề, lời dẫn, tít phụ, hộp dữ liệu, ảnh, đồ hình, đồ họa, audio/video clip, trích dẫn, link liên quan,… hấp dẫn độc giả; nguyên tắc biên tập tin, bài cho báo in, báo điện tử,...

Các học viên tham dự khóa bồi dưỡng

   

Bên cạnh đó, các học viên cũng tham gia thực hành biên tập một số tin, bài cho báo điện tử; cách đặt tít tin, bài trên báo điện tử; một số gợi ý về cách rút tít và những điều cần tránh,…

Đông Đông (Theo https://baolongan.vn/ )