Hơn 20 nhà báo gồm hầu hết là các Trưởng, Phó phòng, Thư ký toà soạn các cơ quan báo chí ở Đà Nẵng và các tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Nam tham dự khoá học.

Phát biểu khai mạc khoá học, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí và yêu cầu tất yếu nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho các nhà báo.

Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ giản viên của khóa tập huấn

Sau khi nghe các học viên chia sẻ suy nghĩ và mong muốn hiểu biết của mình về chuyển đổi số, nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ giảng viên của khóa tập huấn, giới thiệu những mục tiêu cơ bản và các giải pháp, cũng như quy trình xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí.

Khoá học diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-10-2022.

QT