Ảnh Internet.

- Thời gian: ngày 8-9/3/2021 tại Hà Nội

                    ngày 12-13/3/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

- Chương trình thực tế tại: Bến Tre và Trà Vinh

- Số lượng học viên: 05 tại Hà Nội, 05 học viên tại thành phố Hồ Chí Minh

- Đối tượng: các phóng viên phụ trách lĩnh vực về môi trường ( có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên)

- Khóa học cung cấp cho các học viên kỹ năng xây dựng chương trình bài giảng và kỹ năng sư phạm.

-  CV gửi tham gia khóa học trước ngày 05/3/2021.

- Mọi thông tin liên hệ: Số ĐT: 024 32272395